Rot-avdraget

Genom att utnyttja rot-avdraget har du möjlighet att få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upptill max 50.000 per ägare i fastigheten. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet.

SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen, har fört en framgångsrik dialog med Skatteverket om vilka schablonavdrag som ska gälla vid installation av värmepump.
Läs mer om detta på www.svepinfo.se

Läs även om hur du kan utnyttja Rot-avdraget på Skatteverkets hemsida.